Veizāna deju skolas koncertuzvedums "Durvis uz..." Ādažos