Veizāna deju skolas   GADA  BALVA
izcilnieku godināšanas pasākums “MĒS LEPOJAMIES

 

Veizāna deju skola ar vairāk kā ¼ gadsimta pastāvēšanas vēsturi ir saistīta ar daudz talantīgiem bērniem un jauniešiem, fanātiskiem un nesavtīgiem deju skolotājiem, kā arī ar atsaucīgiem un uzticīgiem vecākiem.

Ikdienas steigā un rutīnā daudzi no tiem tiek nepamanīti, dažkārt liekas nenovērtēti un pazūd ikdienas rutīnā.

Pasākuma “MĒS LEPOJAMIES’ mērķis ir ievērot tos labos darbus un pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas dažkārt izdara vairāk nekā  mēs sagaidām, vai arī vienkārši izdara to ko viņam jāizdara, kas liekas pats par sevi saprotams.

Paldies nekad nav par daudz.

Iedvesma radās no Snikera idejas skolotāju metodiskajā kabinetā jau pirms gadiem pieciem, kad skolotāji sekojot līdzi dejotāju izaugsmei skaļi un vienprātīgi ievēroja, dejotājas Evitas Nazarovas straujo izaugsmi un progresu, kā arī jaunās deju skolotājas - Dārtas izaugsmi… Parunājām… tikai parunājām ….
      bet neviens par to neuzzināja līdz šodienai, bet tādu cilvēku ir daudz un katru gadu vairāk un būs vēl, un mēs viņus redzam un ievērojam, tāpēc beidzot esam saņēmušies ieviest tradīciju – mācību gada beigās publiski pateikt par to PALDIES!

Nominācijas:

Gada dejotājs 2016 - sezonas straujāk progresējošais audzēknis @Veizāna deju skolā.

Gada dejotāja 2016 - sezonas straujāk progresējošā audzēkne @Veizāna deju skolā.

Jaunais deju skolotājs 2016 – veiksmīgākā debija @Veizāna deju skolā.

Gada vecāks  2016 – par aktīvu līdzdalību @Veizāna deju skolā.

Nopelniem bagātais horeogrāfs – par visvairāk atzinību un balvu guvušām horeogrāfijām @Veizāna deju skolai.

Zelta fonds - “lieliskā četrinieka vārdā” nosauktā balva par ilggadēju kolektīvu vadīšanas darbu.

Speciālas pārsteigumu balvas un pateicības, kas netiek iepriekš publiskotas.

Katrai nominācijas tiek sastādīta atsevišķa žūrijas komisija, kas izvērtē un piešķir šos apbalvojumus.

Žūrijas komisija un izvērtēšana.

Par nominācijām: gada dejotājs, gada dejotāja, gada vecāks, jaunais skolotājs - var balsot jebkurš deju skolas audzēknis, pasniedzējs, vecāks – iemetot balsošanas lapiņu kastītē pie administratora. 50% no apkopotā balsojuma un 50% no komisijas (visi deju skolotāji), tiks apkopoti lēmuma pasludināšanā.

Par nominācijām: Zelta fonds, NB horeogrāfs,  speciālās balvas – lemj speciāla VDS administrācijas sastādīta žūrijas komisija, bet jebkurš var  izteikt savus priekšlikumus iemetot balsošanas lapiņu kastītē savas idejas. Komisijā dati tiks apkopoti lēmuma pasludināšanā.

Godināšanas un pateicības balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2017.gada 17.jūnijā Ādažu kultūras namā izlaiduma laikā pirms koncertuzveduma.

 _______________________________

Papildus info:

Gada balvas balsošana notiek gan Rīgas, gan Ādažu grupās.
Katrs balsošanas lapiņās drīkst ierakstīt tikai 1 personu katrai nominācijai.
Apkopojot rezultātus no katras grupas var būt vairāki pretendenti uz Gada Balvu un var nebūt arī neviens pretendents. 50% nolemj dejotāji + 50% pasniedzēji.
Galvenie kritēriji Gada balvas piešķiršanai ir:
1) lielākā personīgā dejotāja izaugsme salīdzinot sezonas sākumu un sezonas beigu līmeni,
2) individuālie sasniegumi: solo, dueti, batlu pasākumi ...